Home » Hoạt động Đoàn » KẾ HOẠCH AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2012

KẾ HOẠCH AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2012

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

HUYỆN THỦY NGUYÊN

***

Số: 27 KH/ ĐTN

 

       Thủy Nguyên, ngày 30 tháng 12  năm 2011

ơ

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức thực hiện “Năm an toàn giao thông 2012” trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên

 

Thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP, ngày 24/8/2011 của Chính phủ về “Tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự an toàn giao thông”(Sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 88/NQ-CP); Căn cứ Kế hoạch số 53 KH/ĐTN ngày 9/12/2011của BTV Thành Đoàn về việc xây dựng kế hoạch “Năm An toàn giao thông 2012”, Công văn số 1177/UBND ngày 30/11/2011 của UBND huyện; Công văn số 63/TB-BATGT ngày 09/12/2011 của Ban An toàn giao thông thành phố về việc phối hợp của Đoàn thanh niên huyện tham gia hướng dẫn giao thông tại các vị trí đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. BTV Huyện Đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai với các nội dung cụ thể như sau:

          I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, quán triệt tới đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN) nhất là đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt về nội dung, ý nghĩa của Nghị quyết số 88/NQ-CP. Thông qua đó, nâng cao nhận thức, xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn và mỗi ĐVTN trong việc tham gia giữ gìn trật tự ATGT; xây dựng văn hóa giao thông.

2. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATGT và trực tiếp tham gia giữ gìn trật tự ATGT gắn với tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” trên địa bàn huyện, góp phần kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông.

3. Các hoạt động “ Năm An toàn giao thông 2012” và tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 88/ NQ-CP phải được triển khai thiết thực, hiệu quả, kết hợp nhiều phương pháp, nhiều lực lượng, liên tục và trực tiếp tới các tầng lớp thanh thiếu nhi.

II/ NỘI DUNG, HÌNH THỨC

1. Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP

– 100% các cơ sở Đoàn trực thuốc xây dựng kế hoạch và thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP và tổ chức triển khai sâu rộng tới ĐVTN tại địa phương, đơn vị.

– Thông qua các hình thức như: sinh hoạt Chi đoàn, Chi đội, hệ thống bảng tin trong trường học, hệ thống phát thanh trên địa bàn dân cư, tổ chức cho ĐVTN tìm hiểu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 88/NQ-CP, nhất là các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức tiến tới thay đổi hành vi cho người tham gia giao thông.

– Tổ chức tập huấn, quám triệt cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt về Nghị quyết số 88/NQ-CP; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ Đoàn- Hội trong việc tổ chức các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự ATGT tại địa phương đơn vị.

– Thành lập các đội thanh niên tình nguyện của Đoàn các xã, TT tham gia chốt điểm tại các cụm đèn có tín hiệu giao thông tại ngã tư Thủy Sơn, ngã tư Núi Đèo, Thủy Đường.

2. Triển khai Nghị quyết số 88/ NQ-CP trong “Năm An toàn giao thông 2012” gắn với tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “ Thanh niên với văn hóa giao thông”.

          2.1. Nội dung tuyên truyền

– Vận động toàn thể cán bộ đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân tích cực tìm hiểu, nâng cao ý thức thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải; đưa nội dung về văn hóa giao thông vào sinh hoạt Đoàn- Hội- Đội và từng bước xây dựng thành tiêu chí rèn luyện của thanh thiếu nhi.

– Việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATGT tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

+ Độ tuổi của người điều khiển xe mô tô; xe gắn máy;

+ Giới hạn nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ;

+ Tốc độ lưu thông cho phép của phương tiện cơ giới đường bộ;

+ Đội mũ bảo hiểm đúng cách, nhất là trẻ em khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy;

+ ATGT đò ngang và quy tắc giao thông đường thủy nội địa;

+ ATGT tại các điểm giao cắt đường bộ tại các đường ngang dân sinh;

+ Tuyên truyền, vận động ĐVTN, học sinh đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp điện.

– Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi đi đầu trong việc xây dựng những hình ảnh đẹp; cử chỉ, hành vi văn hóa khi tham gia giao thông như: chấp hành nghiêm pháp luật, quy tắc giao thông; không tranh vượt, lấn lề, giúp đỡ người cùng tham gia giao thông khi có tình huống; cư xử lịch sự trên các phương tiện giao thông công cộng.

 

– Vận động các tổ chức, cá nhân và các lực lượng xã hội tham gia việc giữ gìn, bảo vệ và xây dựng các công trình giao thông công cộng như đường xá, cầu cống…

2.2. Hình thức tuyên truyền

          – Chọn tháng 3 – Tháng thanh niên, Chiến dịch mùa hè học sinh- sinh viên tình nguyện và tháng 9- Tháng An toàn giao thông hằng năm là các đợt cao điểm đẩy mạnh Cuộc vận động và đồng loạt tổ chức Ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”.

– Tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Thanh niên với văn hóa giao thông” nhằm tuyên truyền về việc xây dựng hình ảnh đẹp, hành vi văn hóa của người tham gia giao thông và những người đồng hành với ATGT. Các cơ sở Đoàn, Hội có thể gắn cuộc thi sáng tác tiểu phẩm, kịch bản sân khấu với thi tuyên truyền viên về ăn hóa giao thông.

– Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm với chủ đề “ Hãy là người có văn hóa khi tham gia giao thông”. Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về ATGT và nội dung Cuộc vận động “ Thanh niên với văn hóa giao thông” thông qua các buổi sinh hoạt cho đoàn, hệ thống loa phát thanh, tuyên truyền lưu động, phát tài liệu, tờ rơi, tổ chức giao lưu văn nghệ…

– Tổ chức kí cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ gắn với tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ tại một số xã, thị trấn trọng điểm, các trường THPT, THCS có các tuyến đường chính chạy qua.

– Xây dựng các loại hình câu lạc bộ tuyên truyền về ATGT, tổ chức tập huấn kỹ năng tuyên truyền, tọa đàm nâng cao vai trò của Đoàn thanh niên trong công tác tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho thanh thiếu nhi.

 

3. Tổ chức tham gia chốt điểm, hướng dẫn giao thông tại các cụm đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

3.1 Hình thức tổ chức

– Thành lập các đội thanh niên tình nguyện kết hợp với lực lượng công an trạm Bến Bính, lực lượng công an giao thông huyện tham gia chốt điểm hướng dẫn ATGT tại các ngã tư có đèn tín hiệu thuộc tuyến đường Quốc lộ 10 tại khu vực xã Thủy Sơn và ngã tư thị trấn Núi Đèo, Thủy Đường.

– Chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc đặc biệt là Đoàn các trường THPT-TTGDTX trong huyện tuyên truyền vận động ĐVTN, học sinh thực hiện nghiêm việc dừng đỗ theo chỉ dẫn của đèn tín hiệu giao thông và người hướng dẫn giao thông, tổ chức ký cam kết thực hiện Luật Giao thông đường bộ, không vượt đèn đỏ, đè vạch, lấn đường khi tham gia giao thông.

– Chỉ đạo Đoàn các xã Thủy Đường, Hòa Bình, Kênh Giang, Dương Quan, Tân Dương, Thủy Sơn, Đông Sơn và thị trấn Núi Đèo thành lập các đội thanh niên tình nguyện, mỗi đơn vị gồm 06 đồng chí tham gia chốt, hướng dẫn giao thông tại các điểm có đèn tín hiệu giao thông trong huyện.

Trong đó đơn vị Đoàn xã Kênh Giang, Thủy Đường, Hòa Bình, Thị trấn Núi Đèo phụ trách khu vực ngã tư đèn tín hiệu xã Thủy Đường và thị trấn Núi Đèo. Đơn vị Đoàn xã Tân Dương, Dương Quan, Thủy Sơn, Đông Sơn phụ trách khu vực ngã tư đèn tín hiệu giao thông tại tuyến đường quốc lộ 10, xã Thủy Sơn.

– Đoàn thanh niên xã Thiên Hương thành lập đội thanh niên xung kích kết hợp tốt với các ngành, đoàn thể địa phương hướng dẫn, giải toả tình trạng ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm tại trước cổng Công ty giầy Aurora.

– Các đơn vị Đoàn cơ sở xã, TT chủ động thành lập các đội hình thanh niên xung kích tình nguyện của đơn vị tổ chức thực hiện công tác tuyên tuyền hướng dẫn giao thông tại các cổng trường học vào các giờ cao điểm của đơn vị và sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi huyện yêu cầu.

– Đoàn thanh niên các trường THPT – TT GDTX thành lập các đội Thanh niên tình nguyện tại chỗ làm công tác đảm bảo giao thông tại các khu vực cổng trường, tập trung vào các giờ cao điểm, tan tầm.

3.2 Thời gian thực hiện:

Chọn tháng 3- tháng thanh niên, tháng 9- Tháng An toàn giao thông và các tháng hè hàng năm là tháng cao điểm đẩy mạnh chương trình tình nguyện và tổ chức ra quân tuyên truyền an toàn giao thông.

Các tháng còn lại, mỗi tháng tổ chức 8 buổi tham gia tình nguyện chốt điểm tại 02 nút giao thông của huyện vào ngày thứ 2, thứ 6 hàng tuần, cụ thể:

– Buổi sáng: thực hiện từ 6h30’ đến 8h00’.

– Buổi chiều: Thực hiện từ 16h00’ đến ngày 17h30’.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp huyện:

– Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện năm “An toàn giao thông” 2012 gắn với thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP và tổ chức đội hình thanh niên tình nguyện chốt điểm tại các cụm đèn giao thông trên địa bàn huyện, triển khai tới cán bộ, đoàn viên thanh niên học sinh…

– Phối hợp với Ban An toàn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông huyện, trạm cảnh sát Giao thông Bến Bính và các ngành chức năng tổ chức các hội nghị tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

– Tổ chức đánh giá kết quả triển khai các hoạt động tuyên truyền thực hiện nghị quyết số 88/NQ-CP và triển khai Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông”, và hoạt động tình nguyện hướng dẫn giao thông tại các khu vực đèn tín hiệu; phát hiện, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

– Trình UBND huyện, phối hợp với Phòng Công thương, Ban Chỉ đạo ATGT huyện, Trạm Công an Bến Bính hỗ trợ nguồn kinh phí hàng năm để trang bị cơ sở vật chất cần thiết cho đội tình nguyện tham gia hướng dẫn giao thông, tổ chức hội thi, ra quân tuyên tuyền…và các hoạt động thường xuyên trong năm.

– Giao Phòng Chuyên trách Huyện Đoàn là bộ phận thường trực giúp ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, đánh gia kết quả thực hiện “Năm An toàn giao thông 2012” và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP tại các xã, thị trấn.

 

          2. Các Đoàn cơ sở trực thuộc

– Bám sát sự chỉ đạo của BTV Huyện Đoàn, xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, hoàn thành trong tháng 01/2012.

– Tuyên truyền vận động ĐVTN không sử dụng bia, rượu khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, chấp hành tín hiệu đèn giao thông, người hướng dẫn giao thông và xác định là tiêu chí quan trọng để phân loại đoàn viên hàng năm.

– Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ngành, các lực lượng xã hội triển khai hoạt động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP và Cuộc vận động “ Thanh niên với văn hóa giao thông”.

– Tổ chức cho 100% ĐVTN, học sinh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATGT, nhất là không vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

– Thành lập các đội thanh niên tình nguyện tham gia giữ gìn trật tự ATGT tại các ngã tư, các điểm nóng về trật tự ATGT theo sự phân công, hướng dẫn của huyện.

– Tham gia các hoạt động lớn do Huyện chỉ đạo tổ chức.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn yêu cầu BCH Đoàn các cơ sở trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả công tác tổ chức thực hiện “Năm An toàn giao thông 2012” và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 88/ NQ-CP gắn với báo cáo sơ kết hàng quý, 6 tháng; tổng kết năm; tiến hành đánh giá và gửi về BTV Huyện đoàn qua phòng Chuyên trách SĐT: 031(3).973008.Email:huyendoanthuynguyen@gmail.com

 

Nơi nhận:

– Thường trực Thành Đoàn;

– Ban TG,CTTN,TNTH,VP Thành Đoàn;

– Thường trực Huyện ủy;

– Lãnh đạo UBND huyện;

– Ban Dân vận, Tuyên giáo Huyện ủy;

– Ban ATGT huyện;

– Phòng Công Thương huyện;

– Công an huyện;

– Công an Trạm Bến Bính;

– Cơ sở Đoàn trực thuộc;

– Lưu VT

TM. BTV HUYỆN ĐOÀN THỦY NGUYÊN

BÍ THƯ

 

    Bùi Mạnh Hưng

 

Check Also

10

Tổng kết Chiến dịch Mùa hè xanh 2015 của Học viên Học viện Nông nghiệp tại xã Hoa Động

Tối ngày 14/7, tại Hội trường UBND xã Hoa Động đã diễn ra hoạt động …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

'